miercuri, iunie 8

Da, viata!
Sunt tot om, fumuriu de om.

Sunt colorat. Sunt om. Sunt eu.

Sunt om, sunt colorat cam semigreu.

Sunt alb-negru. Sunt tot eu. Tot om.

Sunt tot om, alb-negru de om.

Sunt ud. Sunt om. Sunt eu.

Sunt om, sunt ud in separeu.

Sunt uscat. Sunt tot eu. Tot om.

Sunt tot om, uscat de om.

Sunt Dumnezeul meu. Sunt om. Sunt eu.

Sunt om, sunt Dumnezeu, El-eu.

Sunt ruga. Sunt tot eu. Tot om.

Sunt tot om, ruga de om.

Sunt viata. Viata de om. Sunt eu.

M-ati auzit? Sunt EU.


Pictura : Henri Matisse, Open Window

Niciun comentariu: